เด็กที่ติดเชื้อโควิด-19 เพียงเล็กน้อยก็ยังสามารถแสดงอาการโควิดได้นานขึ้น

ในขณะที่การวิจัยพบว่าเด็กและผู้ใหญ่ที่เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลด้วย COVID-19 มีความอ่อนไหวต่อการพัฒนาอาการของ COVID ที่ยาวนาน การศึกษาใหม่โดยนักวิจัยที่ UTHealth Houston พบว่าเด็กที่ติดเชื้อ COVID-19 แต่ไม่ได้เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล ยังคงมีอาการของ COVID นานถึง สามเดือนที่ผ่านมาการติดเชื้อ การศึกษานี้ ตีพิมพ์ ใน วารสารโรคติดเชื้อ ใน...